PODOLOGIA

IMG_3093

To dziedzina medycyny zajmująca się nie lekarskimi zabiegami na stopach, zajmuje się badaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy. W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona. W niektórych krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, podologia zaliczana jest już do fachowych zawodów medycznych.  Często zabiegi podologiczne wykonywane są na zlecenie lekarskie po przeprowadzonej specjalistycznej diagnozie.