C E N N I K   
U S Ł U G    P O D O L O G I C Z N Y C H 

 

PODOLOGIA

• KONSULTACJA PODOLOGICZNA  100-120 zł

Diagnostyka zmian w obrębie skóry, paznokci; zaplanowanie terapii, dobór preparatów.

• PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY  180-230 zł

Skrócenie paznokci, oczyszczenie wałów okołopaznokciowych, usunięcie zrogowaceń (modzele, pękające pięty)

• ROZSZERZONY ZABIEG PODOLOGICZNY  230-300 zł

Skrócenie paznokci, oczyszczenie wałów okołopaznokciowych, usunięcie hiperkeratoz, praca ze skórą objętą rogowcem dłoniowo-podeszwowym, wypryskiem modzelowatym lub łuszczycą

• PODOLOGICZNY ZABIEG K A R T  200-300 zł

• USUNIĘCIE HIPERKERATOZ  150-200 zł

Usunięcie bolesnych zmian, rozpadlin

• USUNIĘCIE ODCISKU Z ODCIĄŻENIEM  120-200 zł

Cena zależna od umiejscowienia odcisku, użytych odciążeń oraz ilości zmian 

• OCZYSZCZENIE BRODAWEK WIRUSOWYCH  100-200 zł

• SKRÓCENIE PAZNOKCI I OCZYSZCZENIE WAŁÓW OKOŁOPAZNOKCIOWYCH  130 zł 

• OCZYSZCZENIE PAZNOKCI ZMIENIONYCH CHOROBOWO  100-400 zł

Cena zależna od ilości zajętych paznokci oraz trudności zabiegu    

• REKONSTRUKCJA PAZNOKCIA  120-150 zł

Cena zależna od trudności zabiegu 

(przygotowanie, oczyszczenie paznokcia, zdjęcie starej rekonstrukcji)

• SYLIKONOWA ORTEZA INDYWIDUALNA  50-100 zł

Cena zależna jest od ilości zużytego materiału

ORTONYKSJA

• KOREKTA WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA  120-150zł

Usunięcie drażniącego elementu drażniącego, odbarczenie rany, dobór odpowiedniego preparatu w celu szybkiego zagojenia rany. Cena zależna jest od trudności zabiegu

• KLAMRA ORTONOKSYJNA  180zł

Rodzaj klamry dobierany indywidualnie podczas zabiegu

• PRZEŁOŻENIE KLAMRY  130 zł

• KONTROLA KLAMRY (bez przełożenia)  80-100 zł

 

ORTOPODOLOGIA

• KONSULTACJA  100-120 zł

Obejmuje badanie na platformie podobarograficznej

• INDYWIDUALNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE  250-300 zł

• INDYWIDUALNE KLAPKI ORTOPEDYCZNE  350 zł

• INDYWIDUALNE SANDAŁY ORTOPEDYCZNE  380 zł